Wojciech Sabat

Wojciech Sabat

    Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską zatytułowaną: ,,Pozycja prawna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napisał w katedrze prawa administracyjnego i nauki o administracji UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka. W kancelarii zajmuje się obsługą techniczną kancelarii, obsługą prawną, a także doradztwem na rzecz klientów.