Grzegorz Dudała

Grzegorz Dudała    Radca Prawny, założyciel Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie z zakresu prawa spółek handlowych pod kierunkiem wybitnego specjalisty w tej dziedzinie i współautora Kodeksu Spółek Handlowych – prof. Andrzeja Szajkowskiego. W latach 2003-2006 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Kielcach, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach został wpisany na listę radców prawnych pod numerem KL-K-737. Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

    Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym także spółek z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczył w przeprowadzaniu kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due-diligence), a także w transakcjach przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Ekspert w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego oraz energetycznego, a także w dziedzinie procesów sądowych. Biegle posługuje się językiem rosyjskim.