Patrycja Grzegorczyk

Patrycja Grzegorczyk

    Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską zatytułowaną „Wiek pracownika jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz. Odbywała praktyki w prokuraturze oraz sądach powszechnych, a także staż w Sądzie Rejonowym w Kielcach na stanowisku protokolanta. Prowadziła zajęcia z prawa gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach została wpisana na listę radców prawnych pod numerem KL-1183.

    W ramach praktyki zawodowej świadczy kompleksowe usługi prawnicze zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.