Radosław Petrus

Radosław Petrus

    Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Aplikant radcowski, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak obronił pracę naukową pt. „Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Jego zainteresowania zawodowe obejmują obszary prawa spółek, sądowych procesów gospodarczych, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego. W czasie studiów łączył rozwijanie zainteresowań naukowych z praktykowaniem prawa w kancelariach prawnych we Wrocławiu. Stypendysta Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 oraz 2019/20. We wrześniu 2020 r. zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Kielcach, uzyskując najlepszy wynik spośród przystępujących. Autor artykułów naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego publikowanych w ogólnopolskich czasopismach naukowych. Pracuje również w języku angielskim.