Mateusz Dziewięcki

Mateusz Dziewięcki

    Radca Prawny, absolwent prawa i filologii chińskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pracę magisterską w temacie „Status prawny osób niepełnych” obronił pod kierunkiem ś. p. prof. Henryka Ciocha. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodzony za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2013/14. Uzyskał II miejsce w konkursie na najlepszy referat w tematyce prawniczej wygłoszony w języku angielskim - 2nd Legal Forum organizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę licencjacką z sinologii w tematyce „Rola strategii w praktyce negocjacyjnej chińczyków” obronił pod kierownictwem prof. Arkadiusza Guta.

    Ukończył Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej współorganizowaną przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych i Northeastern University w Shenyang (ChRL). Odbył staż w Kancelarii Yuanhe Partners w Pekinie. Prelegent na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej” organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, gdzie wygłosił referat pt. „Wybrane aspekty prawa kontraktowego Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu komparatystycznym”, który w wersji pisemnej ukaże się w publikacji pokonferencyjnej. Pasjonat prawa cywilnego, gospodarczego i międzynarodowego oraz prawa chińskiego, a także geopolityki i historii. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem chińskim, co do którego uzyskał certyfikat kwalifikacji HSK 4.