• slider
    DUDAŁA & PARTNERZY KANCELARIA RADCOWSKA
    Kancelaria oferuje świadczenie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie, przestrzegając najwyższych standardów w odniesieniu do kompetencji prawniczej, zarządzania dokumentami i zachowania poufności prowadzonych spraw.
  • slider
    PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNICZE
    Fundamentalne zasady, na których oparta jest działalność Kancelarii, to: profesjonalizm, rzetelność oraz uczciwość we wszelkich przejawach i obszarach podejmowanych aktywności.

ul. Starodomaszowska 30/53, Kielce

+48 41 222 50 07

kancelaria@kancelariadudala.pl

O nas

    Kancelaria została utworzona w 2007 roku przez radcę prawnego Grzegorza Dudałę, wychodząc naprzeciw rosnącemu w regionie świętokrzyskim zapotrzebowaniu na wysokiej jakości usługi i obsługę prawną.

    Oferujemy świadczenie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie, przestrzegając najwyższych standardów w odniesieniu do kompetencji prawniczej, zarządzania dokumentami i zachowania poufności prowadzonych spraw.

    Fundamentalne zasady, na których oparta jest działalność Kancelarii, to: profesjonalizm, rzetelność oraz uczciwość we wszelkich przejawach i obszarach podejmowanych aktywności.

    Świadczenie usług prawnych poprzedzone zostaje zawsze poznaniem specyfiki działalności Klienta oraz zrozumieniem Jego oczekiwań i potrzeb, co pozwala na wybór najbardziej praktycznych rozwiązań w danej sytuacji.

    Nasi prawnicy posługują się językami: angielskim, francuskim i rosyjskim.

nasz zespół

Nasza kancelaria w liczbach

Counter

%

Zadowolonych klientów

Counter

%

Zakończonych spraw

Counter

%

Pracowników

Counter

%

obsługiwane języki

Counter

%

lat na rynku

Services

Prawo gospodarcze

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynności gospodarczych, obejmujące wszelkie przejawy działalności przedsiębiorstw w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i finansów, w tym także konstruowanie profesjonalnych projektów umów, pism procesowych, a także opinii i ekspertyz prawnych;

Rejestrowanie oraz przekształcanie spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów;

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, przed organami administracji oraz w toku prowadzonych negocjacji i mediacji;

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami;

Services

Prawo cywilne

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem, podział majątku), prawa spadkowego oraz prawa pracy.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu różnego rodzaju zdarzeń szkodowych;

Services

Prawo karne

Pełnienie obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, karnych gospodarczych oraz wykroczeniowych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w tych sprawach;

Services

Prawo administracyjne

Reprezentowanie Klientów przed Urzędem Regulacji Energetyki w postępowaniach o udzielenie lub zmianę koncesji na wytwarzanie, magazynowanie oraz obrót paliwami ciekłymi;

Reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami;

zaufali nam