Konrad Sujka

Konrad Sujka

    Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych” napisał pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło. Praktyki zawodowe odbywał w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód – X Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.